Corona Döneminde Dijital Baskı Ürünlerinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Corona Döneminde Dijital Baskı Ürünlerinden Nasıl Yararlanabilirsiniz? Sanayi Devrimi’ne geçişle beraber insan yaşamında büyük değişikliklerin yaşandığı görülürken makinelerin insan yaşamına dahil olmasıyla toplumsal alanlarda köklü değişiklikler yaşanmıştır. Ardından gelen bilgi çağı ise insanların yaşamında daha büyük etkilere sahip olurken her alanda bilinen yöntemlerin dışında farklı uygulamalarla karşılaşılır. Ticari faaliyetlerde bu yeni düzende şekillenmektedir. Bunun yanı

Altın Oran Nedir?

Altın Oran Nedir?   Bir oran bağıntısı olarak adlandırılan altın oran sanatsal çalışmalarda kullanılırken doğadaki tüm nesnelerde bu oranın varlığından söz edilebilir. Altın Oran Nedir? Merak edilirken matematiksel bir hesaplama olan bu uygulama sayesinde estetik ölçüler belirlenir. Altın Oran   Oran sistemlerinin tarihi geçmişi oldukça eskidir. Altın Oran olarak adlandırılan sistem ise 1,618 sayısına karşılık gelir. Doğada

Portre Fotoğrafçılığı Nedir?

Portre Fotoğrafçılığı İnsanın yaşam mücadelesi, içinde bulunduğu dünyayı anlama ve anlatma eylemleri üzerine şekillenir. Geçmişten bugüne gördüklerini ve yaşadıklarını aktarmak ihtiyacı duyan insanlar ilk zamanlarda mağara duvarlarını ya da taşları tuval olarak kullanmışlar ve gördüklerini kazıyarak ya da boyayıp, çizerek ifade etmişlerdir. Geleneksel yöntemler olan kazımak, boyamak ve çizmek el kol gücü ile yapılan ve

Pixel ve Inch Nedir?

Pixel ve Inch Nedir? Yaşadığımız çağda birçok teknolojik gelişme hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak da kullanılan cihazlar telefon ya da bilgisayarlar olurken tablet ya da televizyon gibi araçlardan da yaygın olarak yararlanıldığı görülür. Teknolojiyi ilgilendiren pek çok kavram vardır ve bu kavramlar arasında yer alanlardan biri de pixel ve inchtir. Pixel ve Inch

Lorem Ipsum Nedir?

Lorem Ipsum Nedir? Matbaa sektöründe ya da web tasarımında kullanılan taslak metinler için kullanılan Lorem Ipsum kavramı birçok kişinin ne olduğunu merak ettiği bir konudur. Lorem Ipsum Nedir? Sorusuna aranan yanıtlara bağlı olarak bu uygulamanın taslak metinler için kullanıldığını söylemek doğru olur.   Lorem Ipsum hem matbaa sektöründe hem de dijital dünyada kendisine kullanım alanı bulur. Oldukça eski

Küçük İşletmeler İçin Dijital Baskı’nın Sağladığı Avantajlar

Küçük işletmeler, büyük bir okyanusta köpek balıklarına doğru yüzen insanlar gibidir. Büyük çaplı ve rekabet etmesi zor olan firmalar arasından sıyrılıp kendine bir isim edinmek hiç de kolay bir iş değildir. Adını duyurmak deyinde akla ilk gelen konu reklam oluyor. Ancak küçük işletmelerin büyük reklam bütçeleri olmayabiliyor. Bütçeye uygun reklam yapıp firma adını daha fazla

Matbaanın Mucidi Kimdir? Matbaa Nasıl Gelişmiştir?

Matbaanın Mucidi Kimdir? Matbaa Nasıl Gelişmiştir? Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz çoğu şey matbaanın icadı sayesinde ortaya konan bir eserdir. Günümüzdeki matbaa makineleri çok daha gelişmiş ve farklı alanlarda kullanılıyor olsa da ilk icat edildiği dönemlerde insanlık tarihi için oldukça önemli bir adımdı. Artık günlük hayatta pek çok farklı alana yayılan ve icat edildiği zamanlardan beri ilmin

PDF PSD ve Al Uzantılı Dosyalar Ne Anlama Gelmektedir?

PDF PSD ve Al Uzantılı Dosyalar Ne Anlama Gelmektedir?   Dosya uzantıları sayesinde kullanıcıların işleri kolaylaşırken çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin görüntülenmesi mümkün olmaktadır. Dosyalara yüklenen bilgiler metin tabanlı olabileceği gibi görsel içerikler de olabilmektedir. Bunun yanı sıra farklı dosya uzantıları belirli meslek grupları tarafından daha sık kullanılırlar. Buna sebep olan durumlar farklı programlar aracılığı ile

Dijital Baskıda QR Kod Kullanımı

Dijital Baskıda QR Kod Kullanımı Kare kod adı da verilen QR kodlar baskı sırasında kullanılmaktadır. Bu tür yöntemler kullanılarak iki boyutlu özel bir barkod sistemi elde edilmiş olmaktadır. QR kod kullanıldığında standart barkod kullanımından doğan sınırlılıklar ortadan kalkmaktadır. Bu kodun kullanılma amaçları arasında kişisel bilgilerin eklenmesi, özel verilerin ilave edilmesi gibi çeşitli ihtiyaçlar yer almaktadır.

Kesimlerde Giyotin Bıçak Nedir?

Kesimlerde Giyotin Bıçak Nedir? Metal sac kesimi kolay olmayan bir malzemedir ve bu tür malzemelerin kesimi sırasında giyotin makas adı verilen aletlerden yararlanılmaktadır. Bu tür makaslar normal makaslardan farklı bir özellik göstermezler tek farkları kestikleri malzemenin metal özelliklere sahip oluşudur.   Giyotin makas adı verilen araçlar çift bıçakla işlem görürler ve bu bıçakların sabit ve