Portre Fotoğrafçılığı

İnsanın yaşam mücadelesi, içinde bulunduğu dünyayı anlama ve anlatma eylemleri üzerine şekillenir. Geçmişten bugüne gördüklerini ve yaşadıklarını aktarmak ihtiyacı duyan insanlar ilk zamanlarda mağara duvarlarını ya da taşları tuval olarak kullanmışlar ve gördüklerini kazıyarak ya da boyayıp, çizerek ifade etmişlerdir.

Geleneksel yöntemler olan kazımak, boyamak ve çizmek el kol gücü ile yapılan ve binlerce yıl boyunca insanın kendisini anlatmasına yarayan en önemli araçlar olmuştur. Sanayi Devrimi’ne gelinceye kadar insanın basit yöntemler kullanmak sureti ile gerçekleştirdiği kendi hikayesini anlatma gayreti Sanayi Devrimi ile büyük bir değişime uğramıştır.

İnsan yaşamına dahil olan makineler sayesinde iki boyutlu resmetme tekniği geliştirilmiştir. Bu dönemde fizik ve kimya bilimi birlikte hareket ederken fotoğraf makinelerinin icadı ile yeni bir resmetme tekniği bulunmuştur.

 

  1. yüzyıl fotoğraf makinelerinin doğuşuna şahitlik eden ve birçok gelişmenin bir arada yaşandığı bir zaman dilimidir. Fotoğraf ilk icat edildiği dönemlerde fiziki olarak basılabilen bir malzemedir ve kâğıt üzerine görüntülerin aktarılması ile elde edilir.

 

Bir takım kimyasal işlemlere tabi olan fotoğraf kağıdında istenilen görüntüler ortaya çıkarılır. Gelişen teknolojiler her alanda olduğu gibi fotoğrafta da değişim yaşanmasına neden olmuş ve günümüzde dijital cihazların gelişmesi ile fotoğraf makineleri de sayısallaşmıştır.

Fotoğraf çekmek için artık kimyasal malzemelere gerek kalmazken sayısal makineler sayesinde dijital görüntülere erişmek oldukça kolaydır. Fotoğraf birçok alanda çalışma yapılabilecek bir sanat dalına dönüşürken bunlar arasında manzara fotoğrafçılığı, belgesel fotoğrafçılık ya da gastronomi fotoğrafçılığı gibi birçok dal bulunur.

Portre fotoğrafçılığı da bu alanlardan yalnızca biridir ve insan portrelerinin çekilmesi sırasında kullanılan yöntem ve teknikleri içerisinde barındırır. Portre fotoğrafçılığı aynı zamanda insanın iç dünyasının yüzüne yansıtıldığı bir çalışma yöntemidir.

Portre Fotoğrafı Ne Demek?

Portre fotoğrafı kişinin omuzlarından yukarısını kayda almak sureti ile farklı açılardan ve değişik ışık koşulları ile resmedilmesidir. Resmedilme aşamasında dijital makineler ya da klasik fotoğraf makinelerinden yararlanılabileceği gibi günümüzde akıllı telefonlarla dahi fotoğraf çekmek mümkün hale gelmiştir. Portre Fotoğrafı Ne Demek? Merak edilirken kişinin portresi çekilirken tüm duyguların yüzde yakalanabilmesi fotoğrafçının profesyonelliği ile bağlantılıdır.

 

Bundan dolayı da portre fotoğrafı çekileceği zaman birçok unsur dikkate alınır. Işık koşulları, kişinin pozisyonu, fotoğrafçının bakış açısı ve yaratıcılığı bu tür fotoğraflarda istenilen etkiyi yakalamak açısından oldukça önemlidir.

 

Portre fotoğrafı çekilirken kişilerin kimlikleri doğru vurgulanmalıdır. Duygularını gözlerinde yakalamak mümkün olmalı ve kişinin fiziki görünümünün yanı sıra duygu dünyası da fotoğrafta kendine yer bulmalıdır.

 

Bundan dolayı da portre fotoğrafçılığı fotoğrafın önemli bir dalıdır. Tam karşıdan portre fotoğrafı çekilebileceği gibi yandan veya yarım yandan da bunu gerçekleştirmek mümkündür. Kişinin omuzlarından yukarısı çekilirse bu büst portresi olarak adlandırılır.

 

Figür portre ise vücudun kalçaya kadar olan kısmı fotoğraflandığında kullanılan bir tanımdır. Bir bütün olarak çekilen insan için tam figür portreden söz edilebilir. Fotoğraf ışıkla resmetme tekniğidir ve ışık olmazsa fotoğraf da olmaz bundan dolayı da ışığın kullanılması fotoğraf çekerken en önemli konular arasındadır.

 

Işığın şiddeti, yönü, miktarı gibi birçok unsur fotoğrafçıların dikkate aldığı konulardır ve bu kurallar portre fotoğrafları söz konusu olduğunda da geçerlidir.

Sizler de fotoğrafların baskısını almak isterseniz https://www.basyolla.com/fotograf-baski adresinden dilediğiniz modeli seçebilir ve yüksek kalitede baskılarınızın siparişini verebilirsiniz.