Kesimlerde Giyotin Bıçak Nedir?

Metal sac kesimi kolay olmayan bir malzemedir ve bu tür malzemelerin kesimi sırasında giyotin makas adı verilen aletlerden yararlanılmaktadır. Bu tür makaslar normal makaslardan farklı bir özellik göstermezler tek farkları kestikleri malzemenin metal özelliklere sahip oluşudur.

 

Giyotin makas adı verilen araçlar çift bıçakla işlem görürler ve bu bıçakların sabit ve hareketli olmak üzere iki çeşitleri vardır. Kesim işlemine tabi olacak sac malzemenin kalınlığına bağlı olarak uygulanacak işlem şekilleneceğinden malzeme kalınlığı önemli bir ayrıntıdır.

 

Klasik yöntemler kullanıldığı dönemde giyotin makaslar elle kullanılma özelliklerine sahiptiler. Günümüzde gelişen teknolojilere bağlı olarak bu makaslardan bilgisayarlı sistemler sayesinde daha fazla yararlanılırken kullanımının kolay hale gelmesi ile etkili bir randıman alınmaktadır.

 

Giyotin makaslarda kullanılan bilgisayar sistemleri sayesinde kesilecek sac malzemeler ürünün kalınlığına bağlı olarak sınıflandırılabilirken her kesilen parçanın birbiri ile eşit ölçülerde olabilmesi belirli bir standardın yakalanması açısından önem taşımaktadır.

 

Sert metal cisimlerin kesilmesinde kullanılan giyotin makaslar sayesinde hatasız ve seri işlem elde etmek mümkün olduğundan sektörel açıdan zaman tasarrufu kazanılırken maliyet açısından da yarar sağlar.

 

Hata payı olan kesimlerde ürünün zayi olması mümkünken standart olarak seri bir biçimde gerçekleştirilen kesimler açısından hata payının olması oldukça azdır. Bu durum maliyet avantajı yaratmakta bu da firmanın finansal kaynakları açısından fayda sağlamaktadır.

 

Giyotin Makas Kullanılan Sektörler

 

Giyotin makasın kullanıldığı sektörlerden biri inşaat sektörüdür. Makine sektörü mobilya sektörü ya da beyaz eşya sektörü gibi birçok alanda bu tür makasların kullanılması iş gücünü azaltmakta ve sektörel anlamda katkı sağlamaktadır.

 

Otomotiv sektörü, havacılık sektörü gibi geniş bir kullanım alanına sahip olan giyotin makaslar metal her tür malzemenin standart bir oranda kesilmesi sırasında kolaylık sağlayan bir uygulamadır.

 

Giyotin makas çift bıçağa sahip olan bir sistem olmasından dolayı çift taraflı olarak da adlandırılan bir uygulamadır. Giyotin kesim normal makasların yaptığına benzer özellikleri ile dikkat çekerken hareket halindeki iki makas arasına yerleştirilen malzemenin kesilmesi ile işlem tamamlanır.

 

Kolay bir kurulum özelliğine sahip olan giyotin makaslar pek çok sektör açısından vazgeçilmez bir malzemedir ve işleri kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Genel olarak inşaatlarda kullanılıyor olmasına rağmen bunun dışındaki birçok sektörde de kullanılan bir araç olan giyotin makaslar özellikle çok katlı binaların yapımında tercih edilir.

İnce sac kesimi konusunda giyotin makasların gösterdiği performans sebebi ile yoğun olarak tercih edilmesi mümkün olmaktadır. Yatırım maliyetinin düşük olması ve firma açısından verimli bir iş imkânı yaratması ekonomik yönden bu tür aletlerin tercih edilmelerinde en önemli etken olurken giyotin makaslar oldukça kullanışlı ve avantajlı bir tercihtir. Yüksek performanslı ve enerji verimliliğine sahip olan Kesimlerde Hassas Bıçak Giyotin Bıçak olarak adlandırılan araçlar her sektör için vazgeçilmez birer malzemedir.

Sizler de dijital baskı ürünlerinizi farklı kategorilerde edinmek isterseniz www.basyolla.com adresini ziyaret edebilirsiniz.