Pixel ve Inch Nedir?

Yaşadığımız çağda birçok teknolojik gelişme hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak da kullanılan cihazlar telefon ya da bilgisayarlar olurken tablet ya da televizyon gibi araçlardan da yaygın olarak yararlanıldığı görülür. Teknolojiyi ilgilendiren pek çok kavram vardır ve bu kavramlar arasında yer alanlardan biri de pixel ve inchtir. Pixel ve Inch Nedir? Teknoloji ile yakından ilgilenenlerin merak ettiği konular arasında yer alırken bu terimlerle sık karşılaşıldığı görülmektedir.

 

Günlük yaşamda kullandığımız telefon, televizyon ya da bilgisayar gibi cihazlar bir ekrandan meydana gelir. Bu ekranlar vasıtası ile görüntü izlenebilmekte ve insan gözünün ayırt edebileceği en küçük birimlere pixel adı verilmektedir.

Elektronik cihazların ekranlarında bir görüntü oluşabilmesi için pixellere gereksinim duyulur. Görüntüyü oluşturan en küçük birimler pixel olarak adlandırılır ve bunların en boy oranlarına da görüntü oranı adı verilir.

Video hazırlanırken kullanılan pixeller dikdörtgendir diğer görüntülerde ise kare piksellerden yararlanılır. Pikselleri oluşturan alt pikseller vardır ve bunlar belirli renklerden meydana gelirler. Alt pikselleri meydana getiren renkler kırmızı, yeşil ve mavidir.

Inch ile Pixel Arasındaki Bağ

İnch kavramı ise 2.54 cm’lik bir alandan söz edildiğinde devreye girmektedir. Inch ve pixel arasında bir bağ bulunurken pikseller inch başına uygun dizilimleri olan unsurlardır. Bir inchte ne kadar fazla pixel varsa bu durum görüntü keskinliğini olumlu yönde etkiler.

Pixel sayısı fazla olan ekranın görüntü kalitesinin yüksek olduğundan söz etmek mümkündür. Cihazlarda kullanılan ekranlara bağlı olarak piksel sayılarında artış olması mümkündür. Pikseller sayıca ve renk olarak farklı kombinasyonlara sahip olabilirken bu durum ekranla ilgili olarak şekillenir.

Inch kavramından söz edildiğinde uzunluk ölçüsünden bahsediliyor demektir. Bir inch 2.54 cm’ye denk gelir. Bu ölçü birimi daha ziyade metrik sistemin kullanıldığı ülkelerde geçerken bilgisayar ekranlarının çerçeve oranı hesaplanırken bu ölçü birimine gerek duyulur. Televizyon ya da tabletler için de bu hesaplama sistemi geçerlidir.

 

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde bu ölçü birimi yaygın olarak kullanılmaktadır. Inch ölçü birimi sadece elektronik cihazların ekranları hesaplanırken değil boru çaplarının hesaplanmasında veya otomobil ve bisiklet lastiklerinin çaplarının hesaplanmasında da kullanılır.

 

Inch ölçü biriminin sembolü çift tırnak işareti olurken teknolojik cihazların köşeden köşeye ekranları ölçülerek 2.54 ile çarpıldığında cihazın kaç ekran olduğu bilgisine ulaşılır. Bir televizyon ekranı 86 ekran olarak tanımlandığında köşegen uzunluğu 86 cm olarak belirtilmek istenir. Bu rakamın 2.54 ile çarpılması sonucunda da ekranın kaç inch olduğu bulunur. Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı kavramlarla karşılaşılmakta ve bu ifadelerin anlamları da merak edilmektedir. Pixel ve Inch Nedir? Sorusu da merak edilen bir konu olurken pixel için dijital ekranları oluşturan en küçük görüntü birimi demek doğru olacaktır. Inch ise bir ölçü birimidir ve 2.54 cm’ye denk gelmektedir.