Dijital Baskıda QR Kod Kullanımı

Kare kod adı da verilen QR kodlar baskı sırasında kullanılmaktadır. Bu tür yöntemler kullanılarak iki boyutlu özel bir barkod sistemi elde edilmiş olmaktadır. QR kod kullanıldığında standart barkod kullanımından doğan sınırlılıklar ortadan kalkmaktadır. Bu kodun kullanılma amaçları arasında kişisel bilgilerin eklenmesi, özel verilerin ilave edilmesi gibi çeşitli ihtiyaçlar yer almaktadır. Dijital Baskıda QR Kod Kullanımı merak edilen konulardan biridir ve matbaa sektöründe bu kodu kullanmayı tercih edenlerin ne işe yaradığını öğrenmek istedikleri görülmektedir.

Gelişen teknolojilere bağlı olarak kullanılan yöntemlerde değişiklikler olurken kare kodlar müşterilerin birçok avantajı yakalamasına imkân tanımaktadır. Bu kodlar sayesinde firmaların unvanlarına, isimlerine ya da web sitelerine ulaşım kolay hale gelmektedir.

Basılı medya ürünlerine kodların eklenmesi sayesinde müşteriler mobil cihazlarından bu kodları okuttuklarında firmanın web sitesini ziyaret edebilmektedirler. İşletmelerin küresel piyasalarda oluşan rekabet ortamlarında yer alabilmesi teknolojik gelişmeleri yeterince takip etmeleri ile doğru orantılıdır.

Firmaların geniş bir pazarda yer alması ve küreselleşen dünya ölçeğinde ticari faaliyetlerin şekillenmesi yeni arayışları gerekli kılmakta ve müşterilerin firma adreslerine hızlı bir ulaşımına gerek duyulmaktadır.

Firmaların fiziki olmayan ve web sitesi olarak adlandırılan adreslerine ulaşan müşteriler mal ve hizmet alımı için işletme ile direkt temasa geçebilmekte ve bu durum da firmanın ticari faaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir.

Kare kod adı verilen uygulamalar sayesinde işletmeler birçok alanda firmalarına değer katarken bu uygulamanın kullanım alanları da oldukça geniştir. 

QR kodun kullanılabileceği bazı uygulamalar şunlardır:

  • Kartvizit
  • Poster baskı
  • Katalog, broşür
  • Şirket tanıtımında yararlanılan ürünler

Kartvizitler sayesinde kişisel bilgiler kolaylıkla müşterinin mobil cihazı üzerinden erişilebilir hale gelmektedir. Bu sayede müşteri tarafından kayıt altına alınmak ve hatırlanmak kolay hale gelir.

 

Poster baskılar sayesinde konser ya da etkinliklere ait tüm bilgiler müşteriler tarafından ajandalarına kaydedilmekte ve unutulma riskleri ortadan kalkmaktadır.

 

Katalog ve broşürlerde kullanılan kare kodlar müşteri ile firma arasındaki iletişimin canlı tutulmasına yaramaktadır. Bundan dolayı da ikili etkileşimin güçlenmesi mümkün olmaktadır.

 

Firma tanıtım ürünleri her zaman müşteri ile işletme arasında bağ kurulmasında yardımcı olan malzemelerdir. Bu tür malzemelerde kullanılacak QR kodlar sayesinde müşterilere otomatik olarak e-posta iletileri göndermek mümkün olmakta ve aradaki bağın güçlendirilmesi daha kolay hale gelmektedir.

 

Kare kodların bir diğer avantajı da coğrafi olarak işletmenin konumunu paylaşabilme özelliğidir. Bu özellik sayesinde müşterilerin firma adreslerini kolaylıkla bulmaları mümkün hale geldiğinden işletme açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır.

Dijital Baskıda QR Kod Kullanımı bilgi akışını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir ve geleneksel barkod sisteminden sağladığı faydalar sebebi ile ayrılmaktadır. Her yönden tarama özelliklerine sahip olmaları daha hızlı okunmalarına imkân verirken geleneksel barkodlara göre daha küçük olarak oluşturulabilirler. Üzerlerinde meydana gelen tahribatlar karşısında dayanıklıdırlar ve belirli bir orandaki kirlenme ya da hasar karşısında da okunabilme özelliklerini korurlar.

Sizler de QR Kodu barındıran dijital baskılar almak isterseniz www.basyolla.com adresini ziyaret edebilirsiniz.