Menü Tasarımı Nasıl Yapılmalı?

Menü Tasarımı   Ticari faaliyetlerin önem kazandığı günümüzde çeşitli reklam araçları kullanılarak firma tanıtımlarının yapılması mümkün olur. Reklam malzemeleri kullanılırken bu ürünlerin farklı işlevsel özelliklere sahip olması da mümkündür. Bu sayede işletmenin müşterilerinin aklında kalması ya da hatırlanması kolay hale gelir. Menü Tasarımı bu nedenle merak edilenler arasında yer alır.   Menü Nedir?   Gıda sektöründe hizmet

Freelance Grafiker Ne İş Yapar?

Günümüzün gelişen dijital teknolojileri yeni çalışma biçimlerine olanak yaratırken bilinen mesleklerin bu platformlardan yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Geleneksel mesleklerin yanı sıra yeni birtakım çalışmalara da olanak tanıyan sayısal ortamlar kişilere bağımsız olarak çalışabilme imkânı sunar. Freelance Grafiker Ne İş Yapar? Sorusuna bu sebeple yanıt aranır. Freelance Çalışma Nedir? Web 2.0 teknolojilerinin kullanılmaya başladığı günden bu

En Sevilen Yazı Fontları

En Sevilen Yazı Fontları   Yazı bir düşüncenin ifade edilebilmesi için kullanılan harflerin bir araya gelmesi ile oluşan anlamlı bir bütündür. Yazı sırasında kullanılacak harflerin karakterleri yazının görsel etkisini arttırması açısından önemsenir. En Sevilen Yazı Fontları da bu nedenle merak edilir. Yazı Fontları İnsan var olduğu günden bu yana yaşadığı dünya ile uyumlu bir hayat süremeye çalışmıştır.

Türkiye Merkezli Grafik Tasarım Yarışmaları

Tasarım yaratıcı bir çaba ve hayal ürünü ile desteklenen bir süreç sonunda ortaya konan eserlerde görülen bir yaklaşımdır. Grafik tasarım adı verilen uygulamalar da bir mesaj iletileceği zaman ya da bir fikrin karşıdakine aktarımı gerekli olduğunda kullanılır. Grafik Tasarım Yarışmaları söz konusu olduğunda ise katılımcılar çeşitli ödüllerle teşvik edilir. Bu tür yarışmalar tasarımcı açısından hem

Sosyal Medya Reklamlarında Tasarımın Taşıdığı Önem

Web 2.0 ve Sosyal Medya Web 2.0 teknolojilerinin insan yaşamına dahil ettiği sosyal medya, dijital platformlarda kullanılan bir iletişim uygulamasıdır. Klasik medyadan çeşitli noktalarda ayrılan sosyal medyanın eş zamanlı ve çift yönlü bir etkileşime sahip olması onun en önemli yanları arasında yer alır. Ayrıca sosyal medya ticari faaliyetlerin yürütülmesine de olanak tanıyan bir platformdur. Bundan

Davetiye Tasarımlarınızda Dikkat Etmeniz Gerekenler

Matbaalarda birçok ürün basımı yapılırken bu malzemeler çeşitli amaçlara yönelik olarak üretilirler. Davetiyeler de matbaalar aracılığı ile basılır ve çeşitli etkinlik ya da davetlere katılımcıların çağrılması amacıyla kullanılırlar. Davetiye Tasarımlarınızda Dikkat Etmeniz Gerekenler bu sebeplere bağlı olarak merak edilir.   Davetiye davet sahibini temsilen basılan matbaa ürünleri olurken bu tür malzemelerde tasarım oldukça önemli hale

Logo Dizaynında Hayvanları Kullanan 5 Marka

Firmalar kendilerini temsil etmek için çeşitli unsurlar kullanırlar. Bunlardan biri de logodur. Ticari sahada faaliyet yürüten işletmelerin logoları tasarlanırken akılda kalıcı ve etkileyici tasarımlar yapılması istenir bundan dolayı da yaratıcı fikirler önemli hale gelir. Logo Dizaynında Hayvanları Kullanan 5 Marka arasında çeşitli firma isimlerini saymak mümkün olurken bu amblemler ile marka imajı yaratılır. Markanın bilinirliğinde

5 Ünlü Türk Grafik Tasarımcı

5 Ünlü Türk Grafik Tasarımcı   Görsel sanatlarla ilgili bir alan olan grafik tasarım çalışması grafik tasarım sanatçıları tarafından yapılırken bu meslek dalında eğitim almak gerekir. Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimleri verdiği bu alanda Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde okunarak mesleki çalışmalar yapmak mümkündür. Bunun yanı sıra grafik tasarım sanatçısı olmayı planlayan kişilerin görsel sanatlar konusunda da

Grafik Tasarımcılar İçin 5 Kitap

Grafik Tasarımcılar İçin 5 Kitap Grafik tasarım çok eski bir sanat dalı olmakla birlikte günümüzde yaygın olarak çeşitli sektörlerde kullanılır. Teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan birçok sektörde ve bunun yanı sıra klasik olarak varlığını sürdüren çeşitli ticari ortamlarda grafik tasarımın yaratıcı sanatsal gücüne gerek duyulur. Grafik Tasarımcılar İçin 5 Kitap merak edilenler arasında

 Pop Art Nedir?

Pop Art   İkinci Dünya Savaşı, dünya açısından yıkıcı sonuçlara sahip olan bir mücadele dönemiydi ve bu sürecin ardından modern sonrası dönemlerin başlangıcı söz konusu oldu. Post-modernizmin doğuşunda bireyin öne çıktığı ve farklı üslupların bir arada kullanılabildiği görülürken sınırları ortadan kaldıran yapısıyla da bu yaklaşım dikkat çeker. Pop Art Nedir? Toplumsal olaylar, kültürel gelişmeler yeni