Büyük Boyutlu Stickerlar Ne İşe Yarar?

Büyük Boyutlu Stickerlar Ne İşe Yarar? Stickerlar işletmelerin reklam amacı ile kullandıkları ürünler arasında yer alırken bu malzemeler matbaa ürünleridir. Firmalar ürün ya da hizmetlerini alıcılar ile buluştururken çeşitli yollarla bunların reklamını yapma ihtiyacı hisseder. İşletmelerin birçok reklam malzemesinden yararlandığı görülürken bunlardan biri olan stickerlar hakkında merak edilenler olur. Büyük Boyutlu Stickerlar Ne İşe Yarar?

Portre Fotoğrafçılığı Nedir?

Portre Fotoğrafçılığı İnsanın yaşam mücadelesi, içinde bulunduğu dünyayı anlama ve anlatma eylemleri üzerine şekillenir. Geçmişten bugüne gördüklerini ve yaşadıklarını aktarmak ihtiyacı duyan insanlar ilk zamanlarda mağara duvarlarını ya da taşları tuval olarak kullanmışlar ve gördüklerini kazıyarak ya da boyayıp, çizerek ifade etmişlerdir. Geleneksel yöntemler olan kazımak, boyamak ve çizmek el kol gücü ile yapılan ve

En İlginç Beş Ülke Bayrağı Tasarımı

En İlginç Beş Bayrak Tasarımı   Her ülke farklı bir bayrağa sahiptir ve temsil ettikleri anlamlar sebebi ile ülkelerin bayraklarının değişik hikayeleri vardır. En İlginç Beş Bayrak Tasarımı Nepal, İsviçre, Paraguay, Japonya, Amerika tarafından kullanılan bayraklar olurken bu ülkeler dışında da birçok ülkeye ait farklı bayrak hikayeleri ile karşılaşmak mümkündür. En İlginç Bayrak Tasarımına Sahip

Minimalist Grafik Tasarım Nedir?

Minimalist Grafik Tasarım Nedir?   Minimalizmin ortaya çıkışı 1960’lı yıllara denk gelirken temelde sade bir yaklaşımı kendisine ilke edinen bakış açısıdır. Kelime anlamı olarak da ele alındığında en az olan ifade edilmek istenirken grafik tasarım söz konusu olduğunda da bu tür bir bakış açısı ile çalışmak mümkün olur. Minimalist Grafik Tasarım Nedir? Merak edilen bir

Türkiye Bayrağının Tasarımının Anlamı Nedir?

Türkiye Bayrağının Tasarımının Anlamı Nedir?   Bayrak kelimesinin etimolojik yapısı incelendiğinde Uygurca ’da yer alan badruk kelimesine ulaşılır. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-i Türk’ünde ise bayrak ve batrak şeklinde kelimelerle karşılaşılırken bu günkü anlamına istinaden bu kelimelere eserde yer verildiği görülür. Türkiye Bayrağının Tasarımının Anlamı Nedir? Merak edilirken tarihsel süreçlerde Türk bayrağının farklı imgelerden ve renklerden

Pixel ve Inch Nedir?

Pixel ve Inch Nedir? Yaşadığımız çağda birçok teknolojik gelişme hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak da kullanılan cihazlar telefon ya da bilgisayarlar olurken tablet ya da televizyon gibi araçlardan da yaygın olarak yararlanıldığı görülür. Teknolojiyi ilgilendiren pek çok kavram vardır ve bu kavramlar arasında yer alanlardan biri de pixel ve inchtir. Pixel ve Inch

En Önemli Grafik Tasarım Ödülleri Hangileridir?

En Önemli Grafik Tasarım Ödülleri Hangileridir?   Grafik tasarım ile iletilmek istenen mesaj hedef kitlelere aktarılır. Bir düşünce ya da bir mesaj iletileceği zaman grafik tasarımın unsurları kullanılır ve istenilen eser ortaya konur. Grafik tasarım için yaratıcı bir çaba olmazsa olmaz bir kuraldır ve hayal gücü ile bu yaratıcılığın desteklenmesi gerekir. En Önemli Grafik Tasarım

Sosyal Medya Paylaşımlarınızın Tasarımlarında Dikkat Etmeniz Gereken 5 Madde

Dikkat Etmeniz Gereken 5 Madde   Sosyal medya günümüzde yaygın olarak kullanılan çeşitli platformlardan oluşan bir mecradır ve bu ortamda birçok platform kendine özgü bazı işleyişlere sahiptir. Sosyal medya çift yönlü etkileşime imkân tanıyan ve eş zamanlı olarak kullanılabilen bir mecra olurken geleneksel medyadan birçok konuda ayrılır. Sosyal medya kullanıcıları aynı zamanda aktif birer katılımcı