Türkiye Bayrağının Tasarımının Anlamı Nedir?

 

Bayrak kelimesinin etimolojik yapısı incelendiğinde Uygurca ’da yer alan badruk kelimesine ulaşılır. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-i Türk’ünde ise bayrak ve batrak şeklinde kelimelerle karşılaşılırken bu günkü anlamına istinaden bu kelimelere eserde yer verildiği görülür. Türkiye Bayrağının Tasarımının Anlamı Nedir? Merak edilirken tarihsel süreçlerde Türk bayrağının farklı imgelerden ve renklerden oluştuğu görülür.

Orta Asya Türklerinde bayrak mavi, kırmızı veya beyaz olabilirken genellikle askeri törenler sırasında kullanılmaları tercih edilirdi. Osmanlı Devleti dönemlerinde ise her padişahın bir sancağı olduğu görülürken farklı renk ve sembollerden oluşması söz konusu olurdu.

Osmanlı padişahlarının kullandığı sancaklar üzerinde zaman zaman Arapça yazılara da rastlanılırken İslami tesirler bayrak veya sancaklarda etkisini gösteren bir durumdu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kullandığı bayrak ise 1848 yılına tarihlenen bir geçmişe sahiptir.

Hilal şeklindeki ay ve yıldız Doğu’da eski zamanlardan itibaren kullanılan semboller arasında yer alır. Ay geceleri dünyayı aydınlattığı için kendisine kutsiyet atfedilen semboller arasında yer alırken Ay hilal şeklinde olduğunda ve Zühre yıldızı ile bir araya geldiğinde hayır alameti olarak algılanır.

Osmanlı Döneminde Türk Bayrağı

Osmanlı Devleti Dönemi’nde 15. yüzyılda Yavuz Sultan Selim zamanında yeşil bayrak kullanıldığı görülürken 3. Selim döneminde Türk Bayrağına yakın bir şekilden söz etmek mümkün olur. Hilal ve 8 köşeli yıldıza bu bayrakta rastlanır.

Abdülmecid döneminde ise 8 köşeli yıldız 5 köşeli halini alır. 1936 yılında bayrağın şekli kesinleştirilirken 1937 yılında Türk bayrağının kullanışı düzenlenir.

Bayrak bir devletin bağımsızlığının en önemli temsilcisidir ve milli bir değer taşır. Bayrak her toplum tarafından önemli bir milli değer olarak kabul edilirken Türkler açısından da oldukça önemli bir unsurdur.

 

Türk kültürü incelendiğinde bayrağın kutsal kabul edildiği görülürken her zaman göklerde dalgalanması gerekir. Türk bayrağının bu günkü şeklini alması ile ilgili olarak çeşitli rivayetlere rastlanırken bunlar arasında Kosova Savaşı sırasında şehit askerlerin kanına yansıyan ay ve yıldızdan esinlendiği ifade edilir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Bayrağının Anlamı

Türk bayrağında yer alan kırmızı renk şehitlerin kanını sembolize eder. Türk bayrağı al renkli bir zemin üzerinde beyaz hilal şeklinde bir ay ve yıldızdan oluşur. Rivayetlerde yer alan şehitlerin kanı I. Kosova Savaşı’na dayandırılırken bu savaş sırasında çetin çarpışmalar olmuş ve her iki tarafın ordusunda askerler ölmüştür. Osmanlı Devleti’nin ordusunda yer alan ve şehit olan askerlerin kanları yerde birikir ve gece ay doğduğunda yıldızla birlikte bu kan gölünde yansıma yapar.

Bayrak ile ilgili olarak anlatılanlar bir efsane niteliği taşırken ay ve yıldızların hemen hemen her toplumda değerli kabul edildiği bilinir. Çok eski zamanlardan beri ay ve yıldızlara ayrı bir değer biçilir. Türkiye Bayrağının Tasarımının Anlamı Nedir? Merak edilirken kırmızı zemin şehit kanlarını simgeler. Bayrak bir ulusun en önemli bağımsızlık sembollerinden biridir. Bundan dolayı da çok önemlidir.