En Önemli Grafik Tasarım Ödülleri Hangileridir?

 

Grafik tasarım ile iletilmek istenen mesaj hedef kitlelere aktarılır. Bir düşünce ya da bir mesaj iletileceği zaman grafik tasarımın unsurları kullanılır ve istenilen eser ortaya konur. Grafik tasarım için yaratıcı bir çaba olmazsa olmaz bir kuraldır ve hayal gücü ile bu yaratıcılığın desteklenmesi gerekir. En Önemli Grafik Tasarım Ödülleri Hangileridir? Sorusunun yanıtı birçok kişinin merak ettiği bir konudur ve bu alanda çeşitli yarışmaların düzenlendiği bilinmektedir.

Ortaya çıkacak eser tek ve benzersiz olurken iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak tasarlanan yazı ya da görseller firmaların temsil edilmesinde onlara kurumsal bir nitelik kazandırır. Grafik tasarımı yapılırken görsel sanatlar için geçerli olan bazı kuraların dikkate alınması gerekir. Bundan dolayı da bu alanda bir eğitim alınması tasarımların istenileni verebilmesi açısından önemlidir.

Grafik tasarımda kullanılan unsurlardan bazıları; hizalama, oran, denge, ritim, karşıtlıktır. Bunun yanı sıra vurgulama, görüntü ve hareket gibi unsurlardan da yararlanılır. Grafik tasarımın ortaya çıkışı Sanayi Devrimi’ne bağlanır ve bu dönemde keşfedilen fotoğrafın icadı da grafik tasarımında önemli bir aşama olmuştur.

Resmin gittikçe önemini yitirmesi ve yerine farklı sanat dallarının gelişmesi modern dönemlerde yeni arayışları getirmiş ve bu dönemde sanayileşmenin de katkısı ile afiş ve ürün kataloğu gibi malzemeler daha önemli hale gelmiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde grafik tasarımın dijital ortamlarda yapıldığı görülürken bu tür faaliyetler özellikle işletmeler açısından önemsenir.

Grafik tasarım ürünlerinden çoğunlukla firmaların ticari faaliyetlerinde reklam amacı ile yararlanılır. İşletmenin tanıtılmasında kullanılan bazı ürünlerin sunulması ya da firmanın marka kimliğinin oluşabilmesi grafik tasarım aracılığı ile sağlanır.

Örneğin firma logoları ya da isimleri oluşturulurken grafik tasarımın yaratıcılığına ihtiyaç duyulur. Firmanın doğru temsil edilmesi, müşterilerinin hafızasında yer etmesi bu sanat dalı aracılığı ile temin edilir ve işletmenin kullanacağı tüm reklam malzemelerinde grafik tasarıma gerek duyulur.

Dünyada ve Türkiye’de bu alanda sanatçıların eserlerini değerlendirmek için çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir. Yarışmalarda sanatçıların eserleri ödüllendirilirken En Önemli Grafik Tasarım Ödülleri Hangileridir? Merak edilenler arasında yer almaktadır.

1)Joseph Binder Grafik Tasarım ve Illüstrasyon Yarışması

  • Avustralya’da düzenlenir. Bu yarışmaya 40’tan fazla ülkeden sanatçılar eserleri ile katılmaktadır.

2)Avrupa Tasarım Ödülleri EdAwards

  • 2020 ödülleri Milano tasarım haftasında açıklanmıştır bu etkinlik de bir tasarım yarışmasıdır. 2020-2021 yılı için başvuru yapmak isteyen adayların Haziran sonuna kadar başvuru süreleri bulunmaktadır.

3)Uluslararası Reggae Afiş Yarışması

  • Bu yarışma da oldukça popüler yarışmalar arasında yer alır ve alınan ödüller de oldukça değerli bulunur. Bu yarışmaya da yaklaşık olarak 670 tasarımcının katıldığı bilinmektedir.

4)Communication Arts Tipografi Yarışması

  • Bu yarışma da tasarımcılar için düzenlenen bir etkinliktir.

5)Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu

  • Türkiye’de düzenlenen yarışmalar arasında Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu 1981 yılından bu yana yarışmalar düzenlemektedir.