Moda Fotoğrafçılığı Nedir?

Moda Fotoğrafçılığı Nedir?   Fotoğraf çekmek birçok insan açısından keyif veren bir eylem olurken bazı kişiler bu işi profesyonel olarak yapar. Fotoğrafçılığın bir meslek olarak yapılması gerektiğinde ise çeşitli alt dallara ayrıldığı görülür. Fotoğraf çeken kişi kendi gördüklerini iki boyutlu bir düzlem üzerinde anlatırken geçmişte fiziki ortamlarda üretilen fotoğrafların dijital ortamlara kayması ile birlikte üretim

Doğa Fotoğrafçılığı Nedir?

Fotoğraf, insanın kendisini ifade etmesinde kullandığı bir araçtır ve 18. Yüzyıldan bu yana ona eşlik eder. Fotoğraf makineleri Sanayi Devrimi ile insanın yaşamına girmiştir. O güne kadar elle yaptığı çizme, boyama, kazıma eylemlerini insanın makineler aracılığı ile yapmaya başladığı görülür. Fotoğrafın icadına kadar geçen sürede, uzun bir zaman aralığı boyunca çeşitli resmetme teknikleri ile gördüklerini

Sokak Fotoğrafçılığı Nedir?

Fotoğraf 18. Yüzyılın başında icat edildiğinden bu yana hemen hemen herkes tarafından bilinen bir uygulamadır. Fotoğrafın hızlı bir gelişim göstermesi nedeni ile günümüzde birçok fotoğrafçılık alt dalından söz etmek mümkündür. Sokak Fotoğrafçılığı Nedir? Sorusunun yanıtı da bu sebeple merak edilir. Fotoğraf görsel bir tarih malzemesidir. Gerek bugünü anlatması gerekse geçmişe ait olması ile fotoğraf zamanın

Fotoğrafçılıkta 1/3 Kuralı Nedir? 1/3 Kuralı Örnekleri

Fotoğraf çekerken bazı tekniklerden yaralanmak gerekli olur. Bu yöntemler bir fotoğrafı profesyonel hale getirmesinin yanı sıra kaliteli bir içerik ortaya çıkarabilmek açısından da gereklidir. Fotoğrafçılıkta 1/3 Kuralı Nedir? 1/3 Kuralı Örnekleri merak edilirken bu kural sayesinde dengeli fotoğraflar çekmek mümkün olur. Fotoğraf çekilirken oluşturulacak kompozisyonun daha dengeli olarak yerleştirilmesine yarayan kural aynı zamanda fotoğrafta yer

Stok Fotoğrafçılığı Nedir?

Fotoğraf 18. Yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte gelişmeye başlayan bir icattır. O güne değin insanın çizerek, boyayarak ya da kazıyarak yaptığı tüm çalışmalar fotoğrafın icadıyla birlikte makineler mahareti ile yapılmaya başlanmıştır. Fotoğrafın icadında fizik ve kimya bilimleri birlikte çalışırlarken ilk fotoğraf Niepce tarafından çekilmiştir. İlk fotoğrafın izlenebilir hale gelmesi için saatlerce pozlanması gerekmiştir. Stok Fotoğrafçılığı

Kirlian Fotoğrafçılığı Nedir?

Fotoğrafın İcadı   İnsan ilk günden bu yana yaşamın içinde kendini ifade etme isteğinde olmuştur. Mağaralarda yaşadığı dönemlerde ilk insanlar doğada karşılaştıkları olayları resimlemek istemiş ve bu yolla çevresi ile iletişim kurmuştur. İnsanın kendisini anlatma ihtiyacı çizerek, kazıyarak ve boyayarak devam ederken gelişen teknolojilere bağlı olarak kullandığı bu araçlarda değişiklikler olmuştur. Avcı ve toplayıcı olarak

En Saygın Fotoğrafçılık Ödülleri

Fotoğraf 18. yüzyılın önemli keşifleri arasında yer alırken Sanayi Devrimi’nin doğal sonuçları arasında yer alır. İnsanın kendini anlatma isteğinin sonucunda ortaya çıkan fotoğrafın resim sanatından ayrılan yönü kişinin gördüğünü makineler aracılığı ile aktarmasıdır. Fotoğrafçılar günümüzde çeşitli yarışmalardan ödüller almak sureti ile takdir görebilirler. Fotoğrafçılık Ödülleri birçok kategoride verilebilir. Geçmişten bugüne fotoğrafçılar çeşitli araştırma yöntemleri kullanarak

Belgesel Fotoğrafçılığı Nedir?

Fotoğraf bir zaman diliminden alınmış kesittir. Tek bir ana aittir. Bir akışın değil tek bir kısa anın göstergesi olması nedeni ile de hareketli görüntülerden daha fazla akılda kalır. Fotoğraf ile fotoğrafçı, anlatmak istediklerini kısa yoldan karşısındakine yansıtabilirken fotoğrafın derinliği sayesinde de etkileyici bir anlatım gücü yakalar. Belgesel Fotoğrafçılığı Nedir? Diye sorulduğunda verilebilecek en kestirme yanıtlardan

Yemek Fotoğrafçılığı Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler

Görsel kültüre ait bir öge olan fotoğraf, aynı zamanda anlatmak istediklerini doğrudan ileten bir görsel malzemedir. Reklam fotoğrafçılığının bir alt dalı olan yemek fotoğrafçılığı kendine özgü yanları olan bir branştır. Bundan dolayı da Yemek Fotoğrafçılığı Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler olur. Reklam Nedir? Tüketicilere sunulmak istenen ürün ya da hizmetlerin tanıtılmaya gereksinimi olur. Bu sebeple de