Tasarım Elemanları Nelerdir?

 

Tasarım elemanları aracılığı ile bireyin duygu, düşünce ve hayalleri karşı tarafa aktarılabilir. Duygu ve düşüncelerin estetik bir biçimde aktarımına imkân tanıyan tasarım elemanları sayesinde yaratıcı eserler ortaya konması kolaylaşır. Tasarım Elemanları Nelerdir? Sorusuna birçok kişi tarafından yanıt aranırken bu elemanlar sayesinde özgün eserler ortaya konur.

Tasarım olarak adlandırılan uygulamalar yaratıcı bir bakış açısını gerekli kılar. Bunun yanı sıra tasarım yapacak sanatçıların iyi bir hayal gücüne sahip olmaları özgün eserler oluşturabilmeleri için gereklidir. Bu sebeplerle de tasarımcıların donanımlı olması gerekir.

Bireysel veya kurumsal olarak çalışanlar için çeşitli tasarım ürünleri üzerinden ticari faaliyetler gerçekleştirilir. Matbaalar aracılığı ile elde edilen bu tür ürünlerde tasarımlara yer verilmesi gerekir. Kartvizit, etiket, logo, afiş, amblem gibi pek çok unsur çeşitli amaçlara hizmet etmek üzere kullanılır. Bu tür ürünlerin ortak özellikleri arasında ise tasarım ögelerini içermeleri yer alır.

Temel Tasarım Kavramı

Temel Tasarım Kavramı aracılığı ile bu alanda eğitim gören kişilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin ileri seviyelere taşınması kolaylaşır. Eğitim verilirken bu kavramın üzerine ayrıca eğilmek gerekir. Bireysel özelliklerin önemli hale geldiği tasarım süreçlerinde tasarımcının kendisini geliştirmesinin de ayrı bir önemi bulunur. Temel tasarım kavramları sıralanacağı zaman aşağıdaki tablo ile karşılaşılır.

  • Nokta
  • Çizgi
  • Desen
  • Şekil
  • Mekân
  • Biçim
  • Doku
  • Renk

Nokta

Temel tasarım elemanlarının başında nokta gelir. Yazının en küçük birimi olması noktayı önemli hale getirmektedir. İlk anda önemsizmiş gibi görünen bu kavram bir arada kullanıldığında tasarımın en temel ögesi olarak dikkat çeker.

Çizgi

Çizgi olarak adlandırılan kavram iki boyutludur. Tasarım süreçlerinde iki boyutlu olma özelliği taşıyan çizgi aracılığı ile üç boyutlu görüntü elde etmek mümkün olur. Çizgi tasarımda yön duygusunu etkilerken nesnelere süreklilik etkisi kazandırma konusunda da etkili bir gücü vardır.

Temel tasarım kavramlarından biri de çizgidir. Düşüncelerin kâğıda aktarılması süreçlerinde çizginin önemi oldukça fazladır. Düşünceleri görsel açıdan hızlı ve etkili olarak aktarma süreçlerinde çizgiye önemli sorumluluklar yüklenir.

Desen

Yüzey üzerinde yüzeyin tonundan farklı olarak ortaya çıkan küçük yüzeyler tasarım süreçlerinde desen olarak adlandırılır. Bu kavram da tasarım elemanları arasında önemli bir yere sahiptir. Desen mürekkep ya da boya ile elde edilen ve bir iz olarak karşılaşılan bir unsurdur.

Desen gerek iki boyutlu gerekse üç boyutlu olarak çalışma yapılabilecek bir elemandır. Desen sayesinde tutarlı ve düzenli bir yüzey algısı oluşturulur. Desen bütünü oluşturan ana gövdedir. Desen tasarımı sırasında birçok unsur dikkate alınır. Bunlar arasında çizgi, hareket, denge, ritim, oran, hacim, perspektif, kompozisyon, ışık, renk ve form bulunur.

Şekil

Mekân üzerinde etki yaratan unsurlardan biri de Şekil olur. Şekiller mekânın tasarımında önem taşır. Şekillerin kendine özgü yanları bulunurken bu unsurlar tasarım içinde bir araya geldiklerinde tasarımın yansıtacağı etkiyi direkt olarak belirleme gücüne sahip olurlar.

Mekân

Mekân canlı ve cansız varlıkların içinde bulabileceği boşluktur. Sahip olduğu işlevsellik mekâna anlam katar. Mekânın anlamı onun fonksiyonlarında gizli olurken mimari oluşum açısından mekâna ihtiyaç duyulur.

Biçim

Tasarımın ana unsurlarından biri de biçimdir. Sanat eseri tasarlanırken tasarımcının önemli kaygılarından biri de biçim üzerinde şekillenir. Tasarım ticari açıdan kullanılacak çeşitli ürünler için de gereklidir. Bu durumda konu, tema, renk ve biçim tasarımcı açısından üzerinde önemle durulması gereken konular arasında yer alır.

Form olarak da adlandırılan Biçim nesneler ifade edileceği zaman devreye girer. Nesneler tasarım sürecinde bir arada kullanılırken bir bütünün parçası olarak işlem görürler. Bundan dolayı da tasarım elemanlarından biri olan biçim önemli bir unsurdur.

Biçim olarak adlandırılan kavram birçok unsurun bir arada kullanılması ile elde edilir. Bu süreçte noktadan çizgiye, renk değerlerine kadar pek çok konu dikkate alınır.  Tasarımda eserin formu da oldukça önemlidir. Şeklin biçiminin en temel karakteristik tamamlayıcısı form olarak adlandırılabilir.

Doku

Objenin gerek dış yapısı gerekse içeriği dokusu aracılığı ile anlaşılabilir. Dokunun insan algısı üzerinde farklı etkilere sahip olduğu görülürken renk etkisi ile birleştiğinde bu iki unsur tasarımı yoğun bir şekilde etkiler.

Doku sert bir yapıdaysa yalın yumuşak yapıdaysa uzaklık etkisine yol açar. Bundan dolayı da tasarım süreçlerinde objelerin dokuları üzerinden istenilen algı yaratılabilir.

Tasarım elemanları arasında doku önemli bir yer tutar. Tekstür de denilen doku kavramı görme ve dokunma duyuları aracılığı ile hissedilebilir. Yüzeysel bir etki ögesinden söz edileceği zaman dokuya ihtiyaç duyulur.

Renk

Renk konusu ise tasarım süreçlerinin önemli aşamalarını ifade eder. Ana renklerden söz etmemiz gerektiğinde sarı, kırmızı ve mavi devreye girer. Gördüğümüz tüm renkler bu üç ana renkten elde edilir. Işığı tamamen yansıtan cisimler beyaz olurken ışığın tümünü emen cisimler ise siyah olarak algılanır.

Renk unsuru tasarımın önemli bir çalışma alanıdır. Renklerin insan dünyası üzerinde birçok etkisi bulunurken insan psikolojisini yönlendirme kabiliyetine sahiptir. Tasarım ögeleri arasında önemli bir yer tutan renk, kullanılırken renk bilgisi hakkında yeterince donanımlı olmak gerekir. Bu sayede ortaya konulacak tasarım çalışmasında istenilen etkiyi yakalamak mümkün olur. Renkler ana ve ara renkler olmak üzere iki ana başlıkta ele alınırken ana renkler sarı, kırmızı ve mavidir. Ara renkler ana renklerin karışımından elde edilirken renkler tanımlanırken sıcak ve soğuk renkler olarak da ikiye ayrılır.

Renklerin insan psikolojisine doğrudan etkisi bulunur. Işık cisimlere çarptıktan sonra yansır. Görme duyumuzu etkileyen bu durum renk olarak algılanır. Işık rengin oluşabilmesi için gereklidir. Işık olmadığında renk de olmaz.

Temel tasarım elemanları aracılığı ile ürünlerin tasarımı yapılırken doğru yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. Bu konuda eğitim almış kişilerin tasarladığı ürünler özellikle firmaların ticari açıdan temsil edilmeleri için uygun ürünler üzerinde deneyimlendiğinde istenilen sonuçlar elde edilir.

Kurumsal anlamda hizmet veren firmalar ürün ya da hizmet pazarlaması yaparken çeşitli reklam unsurlarına gereksinim duyar. İşletmelerin marka değerine sahip olması için de çeşitli tanıtım araçları ile müşterilerine hitap edebilmesi önemlidir.

Bu süreçlerde katalog, kartvizit, amblem, logo tasarımları firmaların temsili için gerekli olan araçlardır. Günümüzde dijital uygulamaların yaygınlaşması sonucunda matbaa ürünlerinin elde edilişi hızlı ve kolay yöntemlerle gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Bu nedenle bireysel ya da kurumsal ihtiyaçlarda baskı teknikleri, çeşitleri ve tasarım ürünlerin yaygın olarak kullanılması ticari yarar sağlar.