Işık hareket halinde olduğundan dolayı durağan bir yapısı bulunmaz. Hareket halindeki ışığa ışın adı verilirken maddeler ışığı geçirip geçirmediklerine göre değerlendirilirler. Yarı şeffaf, saydam ya da mat olarak adlandırılan maddeler için ışığı geçirme oranlarına bağlı olarak adlandırma yapılır. Renk Nedir? En Çok Kullanılan Renk Kodları gibi konular merak edilirken bu konuda ışıkla ilgili anlaşılması gereken kavramlar olduğu görülür.

Üzerine düşen ışığı tamamen geçiren maddeler saydam yani şeffaf olarak adlandırılır. Yarı geçirgen maddeler ise yarı saydam olarak tanımlanmaktadır. Bazı maddeler ise ışığı direkt olarak yansıtırlar bu maddeler mat olarak adlandırılır.

Işık nesnelere çarparak gözümüze yansıdığında renkler oluşur. Nesnenin yapısına bağlı olarak yansıyan ışığın şiddetinde farklılık oluştuğunda renk tonlarından söz etmek gerekir.

Işığın tamamı gözümüze yansırsa biz o maddeyi beyaz olarak algılarız. Işık yansımadığında nesne tarafından yutulduğunda ise siyah olarak görürüz.

renk nedir

Sıcak ve Soğuk Renkler Nelerdir?

Renk bilimi eski bir geçmişe sahip olurken bu alanda yapılan birçok çalışmadan söz edilebilir. Isaac Newton fizik alanında yaptığı çalışmalar sırasında renkleri ayrıştıran kişi olmuş ve kendisinden sonraki bilim insanlarına da kaynaklık teşkil etmiştir. Sıcak ve Soğuk Renkler Nelerdir? Araştırıldığında bu ayrımın renklerin şiddetine ve psikolojik etkilerine göre yapıldığı görülür.

Bakıldığında insanda heyecan uyandıran ve enerji veren renkler sıcak renkler olarak adlandırılır. Bu renklerin canlılık hissi yarattıkları görülürken sarı, turuncu ve kırmızı sıcak renk grubunda yer alır. Bu tür sıcak renkler insan psikolojisini farklı şekillerde etkileme gücüne sahiptir.

Soğuk renkler ise mavi, yeşil ve mordan oluşur. Bu renkler huzur veren etkileri ile öne çıkarlar. Renklerin etkilerinden birçok alanda yararlanılır. Dekorasyonda, sanatsal çalışmalarda, grafik tasarımda ve daha birçok alanda bu konu gündeme gelir.

Ana ve Ara Renkler

Ana renkler sarı, kırmızı ve maviden oluşur. Tüm renkler bu üç rengin karışımından elde edilirken ara renkler iki ana rengin karışımdan elde edilir. Ana ve Ara Renkler söz konusu olduğunda bütün renklerin ana renklerden elde edildiği görülür.

Günümüzde dijital ortamların kullanılması bu alanda da renklerin kullanılmasını gerekli kılar. Teknolojik açıdan yaşanan gelişmeler renk kodlarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı da dijital uygulamalar sırasında renk kodlarından yararlanılır. Matbaalarda yapılan baskı yöntemlerinde de dijital uygulamalar kullanılmaktadır.

renk nedir2

Renk Kodları

Renk Kodları olarak bilinen RGB tüm renklerin elde edildiği sonsuz bir renk uzayıdır. Kırmızı, mavi ve yeşil renklerin çeşitli oranlarda eklenebileceği bu renk uzayında geniş bir renk çeşidi bulunur. Bu renk uzayı monitörlerin yanı sıra televizyon ekranlarında da kullanılmaktadır. Renklerin elektronik ortama taşınabilmesi için piksel yapısına uygun üretilmesi gerekir. Elektronik ortamda RGB adı verilen üç temel renk kullanılarak çalışma yapılır.

Matbaa çalışmalarında kullanılan renk uzayı CMYK ana renklerin birleşmesinden meydana gelen bir renk uzayıdır. Cyani Magenta, Yellow ve Key bu renk uzayının açılımıdır. Matbaalarda bu renk uzayından yararlanılır. Bu uygulamada ana renklerin birbiri ile karıştırılması prensibinden hareket edilir.