İnfografik Nedir?

Günümüzde bilgi en önemli kaynak ve güç haline gelmiş durumdadır. Bunun temel sebebi ise paylaşılmasının ve ulaşılmasının oldukça kolay bir hal almış olmasıdır. Ancak bu kolay ulaşma aynı zamanda bir bilgi kalabalığı da oluşturmakta ve istenilen bilgiye ulaşılmasını zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda birbirinin aynı şekilde servis edilen sayısız bilgi arasında akılda kalıcılığı sağlamak da oldukça zor bir hal almıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı artık bilginin sadece kendisi değil, sunumu da oldukça önemli hale gelmiştir. Birbirinin kopyası gibi görünen sayısız veri ve bilgiyi bir süzgeçten geçirmek ve ortaya anlaşılır, ulaşılabilir ve en önemlisi akılda kalıcı bilgiyi sunmak oldukça önemlidir.

Bir bilginin karşı tarafa hızlı, anlaşılır ve akılda kalıcı şekilde ulaşmasını sağlayan birkaç araç bulunmaktadır. Bunlardan en sık kullanılanlardan biri ise infografiklerdir. İnfografik, belli bir veri grubu veya bilgi kümesinin toparlanması ve grafik destekli sunumlar ile sunulmasına yarayan bir araçtır. Veri ve grafiğin bir araya gelerek insanlara sunulmasını sağlayan infografikler, görsel verinin hızlı bir şekilde insanlara aktarılması özelliği sebebiyle oldukça fazla kullanılmakta ve tercih edilmektedir. 

İnfografik Ne İşe Yarar?

Bir infografiğin ilk ve en önemli özelliği olarak akılda kalıcılığı sunmaktadır. Burada akılda kalıcılığı sağlayan unsur, yukarıda da bahsedildiği üzere infografiğin bilgiyi görsel hafızaya aktarabilmesi özelliğidir. Bu nedenle bir infografik, sayfalarca yazılan yazıların bir ya da birkaç görsel grafik ile anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu akılda kalıcılık özelliği, özellikle sunum ve tanıtım konusunda marka değerinin artmasını sağlamakta ve bu sebeple de infografikleri sunumların bir numaralı yıldızı haline getirmektedir. 

 

İnfografikleri bir diğer çekici kılan unsur, karmaşık bir süreci ya da konuyu basitleştirebilmesi ve karşı tarafın bilgiyi hazmetme sürecini kolaylaştırmasıdır. Bir sunumda görsel ve grafik sayıları azaldığında ilginin de doğru oranda azaldığı oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğundan dolayı infografikler karmaşıklığın giderilmesi ve dikkatin toplanması konusunda oldukça önemlidir. 

İnfografiklerin bir diğer avantajı, birçok veriyi tek bir noktada kıyaslama ve inceleme fırsatı sunmasıdır. Böylelikle sayfalar süren ve birbirine karışan bilgi öbeklerinin önüne geçilmiş ve istenen verilerin bir arada bulunması sağlanmış olmaktadır. Bu da infografiklerin tüm bu faaliyetlerin yönetilmesinde kilit noktada olduğunu kanıtlamaktadır.

Sizler de oluşturduğunuz infografik tasarımlarını basılı medya halinde almak isterseniz https://www.basyolla.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.