Grafik Tasarımcı Kimdir? Grafik Tasarım Nedir?

Sanat, toplumsal bilincin yansıtılması sırasında kullanılan araçlardan biri olarak karşımıza çıkarken kendisinin dışındaki var olan gerçeği kendine özgü iletişim araçları ile yansıtır. Sanat dalları bir bütün olarak ele alındıklarında düşünce ve duygu gücü ile ifade edilmek istenenlerin dışavurumudur. Grafik Tasarım Nedir? Sorusu yanıt aranan konular arasında yer alırken bu alanda ortaya konulan çalışmalar da merak edilmektedir.

Görsel sanatlar sanatçı ve izleyici arasında köprü vazifesi görürken sanatçı anlatmak istediklerini sanata ait araçlarla dile getirirken izleyici de bu anlatımı yorumlar. Dünyanın anlaşılması ve anlatılabilmesi için sanat tartışmasız en önemli araçlardan biri olurken özellikle görsel sanatların etkisinden ayrıca söz etmek yerinde olacaktır.

Grafik geçmiş toplumlardan bu yana uzun bir maziye sahip olan görsel bir sanat dalıdır. İmgelerin kullanılması ile anlatılmak istenenlerin karşı tarafa aktarıldığı bir sanat dalı olan grafik tasarım oldukça önemli görevler üstlenir.

Grafik tasarım modern hayatın içinde ve her mecrada karşımıza çıkan uygulamaları ile dikkat çekerken ambalajdan, işaret sistemlerine ya da baskıdan afişlere kadar birçok alanda grafik tasarım ürünleri ile karşılaşmak mümkündür.

Grafik tasarım olarak adlandırılan ve uzun bir geçmişe dayanan meslek günümüzde yaygın olarak dijital platformlardan yapılmaktadır. Yaratıcı bir çaba sonucunda ortaya çıkan grafik tasarım çalışmaları birçok alanda kullanılır.

Firmalar hedef kitlelerine ulaşmak istediklerinde ürün pazarlaması yapabilmek için grafik tasarımın unsurlarından yararlanabilmektedir. Bir gıdanın ambalajında ya da bir afişin tasarlanmasında grafik tasarımcıların çalışmalarına rastlamak mümkündür.

Grafik tasarım alanında yapılan çalışmalar fırçalar, çeşitli kalemler aracılığı ile yapılırken günümüzde gelişen teknolojilerin doğal bir sonucu olarak bu alandaki çalışmaların ağırlıklı olarak bilgisayarlar aracılığı ile yapıldığı görülmektedir.

Yetenek ve hayal gücünün birleştirilmesi ile grafik tasarım alanında çalışmalar ortaya konur. Tasarımın en önemli unsurlarından biri olan renk görsel algılamada oldukça önemli bir etki gücüne sahiptir.

Grafik tasarımın ortaya konması sırasında sanatçının hayal gücü, yaratıcı çabası, kültürel özellikleri ve kullanılan araçlar bir bütün olarak eserin ortaya çıkışında etkilidir. Bu sanat dalında ortaya çıkan eserler; denge, karşıtlık, yakınlık, hizalama, ölçeklendirme, hareket ya da vurgulama gibi birçok ögenin kullanılması sonucunda oluşmaktadır.

Grafik Tasarımın Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Grafik tasarım birçok alanda modern yaşamın içerisinde kendisine yer bulabilmektedir. Birçok kişinin merak ettiği konulardan biri de Grafik Tasarımın Kullanıldığı Alanlar Nelerdir? Sorusuna yönelik bilgiler olmaktadır. Grafik tasarım söz konusu olduğunda aşağıdaki alanlarda çalışma yapılması mümkündür:

  • Logo tasarımı
  • Web site tasarımı
  • İllüstrasyon
  • Tipografi
  • Kurumsal kimlik tasarımları
  • Afiş, billboard, broşür tasarımları
  • Kartvizit, katalog, etiket, ambalaj tasarımları

Grafik Tasarımcı Kimdir?

Grafik tasarım sanatına yönelik çalışmalar yapan grafik tasarımcılar web sitesi, kitap, dergi, ürün ambalajı, afiş gibi birçok konuda eserler ortaya koyabilmektedir. Yaratıcı bir kimliğe sahip olan grafik tasarımcıların geniş bir hayal gücü ve çeşitli teknolojik programlardan da haberdar olması günümüzde kaçınılmaz olarak kendisinden beklenen niteliklerdendir.

Grafik tasarımcı olmak isteyen bireylerin üniversitelerin 4 yıllık Grafik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Bu alanda eğitim alan kişilerin çalışabilecekleri sektörler ise şu şekilde olmaktadır:

 

  • Reklam ajansları
  • Çeşitli kurumsal firmalar
  • Tasarım stüdyoları

Sizler de tasarımlarınızı dijital baskı ürünleri olarak almak isterseniz www.basyolla.com adresini ziyaret edebilirsiniz.