Renklerin ve renklerin ortaya çıkardığı enerjilerin düşünme tarzımızı etkilediği artık neredeyse herkes tarafından bilinir hale geldi. Ortaya konan bir diğer gerçek ise renklerin ve bizlerdeki etkilerinin kültürlere ve algılayış biçimimize göre farklılık göstermesidir. Bu özellik nedeniyle de renkler, değişik coğrafya ve kültürlerde farklı anlamlar ifade ederler ve aynı renge bakan farklı kültürlerdeki insanlar üzerinde birçok değişik duyguyu uyandırabilirler.

Türk Kültüründe Renklerin Tarihi

Türk kültüründe ise göçebe hayatı ilk benimsedikleri andan itibaren renklerin önemi ve anlamları ortaya çıkmıştır ve o zamandan beri hem Türk mitolojisinin hem de Türk kültürünün bir parçası halini almıştır. Eski çağlardan beri Türkler, beş rengi ana renk olarak gördüler. Bu renkler; sarı, yeşil, kara olarak kullanılan siyah, al olarak kullanılan kırmızı ve ak olarak adlandırılan beyaz renkleriydi. Her bir rengin ise eskiye dayanan bir anlamı bulunurdu.

Eski Türk kültürüne dayanan inanışa göre siyah rengi kötüyü, bütün felâketlerin, kıtlıkların, hastalıkları temsil eder. Eskiden beri Türk kültüründe siyah rengini kötüye yorulması, Türkçeye de “kara haber” ya da “kara ölüm” gibi betimlemelerin yerleşmesine neden olmuştur. Türk kültüründe beyaz renk ise ululuk, adalet, güçlülük, güven ve saygınlık gibi anlamları barındırır. 

Beyaz renk ayrıca temizlik, dürüstlük, saflık ve yücelik anlamlarına da gelir. Mavi renk ise Türk kültüründeki en önemli renklerdendir çünkü suyun ve göğün simgesidir. Mavi renginin anlamları da oldukça çeşitlidir. Emniyetin, dostluğun, sadakati, refahın, aydınlığın ve temizliğin temsilcisidir. Mavi rengi ayrıca denizin ve gökyüzünün rengi olması itibariyle Türk kültüründe sonsuzluk ve huzur kavramlarının da karşılığıdır.

Favori Renkler: Kırmızı ve Yeşil

Türk kültüründe ateşin rengi kırmızıya verilen anlam her zaman çok büyük olmuştur. Diğer kültürlerde olduğu gibi aşkın ve sevginin temsili olmasının yanı sıra kırmızı rengi; koruyuculuk ve güçlü inanç anlamlarına da gelmektedir. Son olarak yeşil renk ise Türk kültüründe oldukça olumlu anlamlara sahip bir renktir. Ümit, sevinç, niyet, kutsallık ve bereket anlamlarına gelen yeşil rengin de Türk kültüründeki yeri oldukça önemlidir.

Kültürden kültüre farklılık gösteren renklerin Türk kültüründeki anlamları ve çağrışımları çok eski zamanlara dayanır ancak günümüzde de kültürün bir parçası olarak kalmıştır ve anlamlarını hiç kaybetmeden devam ettirirler.