Dijital Baskının Tarihçesi

İnsanın resim yapmaya başladığı dönemler henüz yerleşik hayata geçmediği ve çizme kazıma ya da boyama yöntemlerini kullanarak mağara duvarlarına ya da taşlara çizdiği avcı toplayıcı bir yaşam sürdüğü dönemleri kapsamaktadır.

Tarıma dayalı yerleşik yaşamın ardından endüstri çağına geçtiğinde de hayatını makinelerin şekillendirmeye başladığı görülen insan, çeşitli yöntem ve teknikler de kullanmak sureti ile hep kendini yenilemeye devam etti.

Günümüzde dijital teknolojileri yoğun olarak kullanan ve yaşamın her alanında ondan yararlanan toplumların dijital bir çağ yaşadığı ve bu çağda onun yöntemlerine uygun yaşam sürdüğü görülmektedir. Baskı teknolojilerinde de bu dönüşümün varlığından söz etmek mümkündür ve günümüzde yaygın olarak dijital baskı teknikleri kullanılmaktadır Dijital Baskının Tarihçesi merak edilen konular arasındadır ve bu sürecin gelişimi şu şeklide olmuştur.

Dijital Baskının Gelişimi

Kalıp çıkarma yönteminin uygulanması ve kopya çıkarma işlemleri çoğaltma yapmaya imkân yaratan uygulamalardır ve bu tür baskı teknikleri uzun yıllardır uygulanan yöntemler arasındadır. Uzakdoğu ülkelerinde görülen ve ahşap malzemelerin oyulması ile yapılmaya başlanan kalıplar zamanla farklı malzemelerin kullanılmaya başlaması ile çeşitlenmiştir.

Zaman içerisinde ahşap malzemelerden farklı olarak cam, metal ya da taş gibi malzemeler kullanılarak kalıplar yapıldığı görülmektedir. Günümüzde yapılan çalışmalar bu tür faaliyetler hakkında bize bilgi vermektedir. Çeşitli baskı teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalardan baskı resimler elde edildiği görülürken bu faaliyetlerin sanayi devriminin yaşandığı yıllarda da dünya genelini ilgilendiren bir endüstri koluna dönüşmesi söz konusu olmuştur.

Gutenberg tarafından bulunan matbaa ile 15. yy. önemli bir dönüşüme sahne olmuş ve bu baskı tekniği ile kitapların çoğaltılması mümkün hale gelmiştir. Günümüzdeki çağdaş baskıcılığın temelinde matbaanın icadının oldukça büyük bir önemi vardır.

 

Matbaanın İcadı ile Yaşana Gelişmeler

Matbaanın icadı ile insanların bilgi ile olan iletişimleri artmış ve eserler elle yazılmak yerine matbaalarda basılmak sureti ile çoğaltılmıştır.

Matbaanın icadı ile ayrıca birçok insan için iş istihdamı yaratılmış ve insanların bilgiye hızlı ve kolay ulaşması gelişim hızının artmasında etkili olmuştur. Baskı sistemlerinin gelişmesinde sanayi devriminde yaşanan makineleşme faaliyetleri ve endüstriyel gelişmeler etkili olmuş ve hızlı bir ilerleme sürecine girilmiştir.

Bilgi çağına gelindiği dönemde ise bilgisayarların insan yaşamına girmesi ile gelişmeler daha hızlı bir şekilde sürerken baskı tekniklerinde de dijital ortamlara geçişin söz konusu olduğu görülmektedir.

Dijital teknolojilere erişim her geçen gün daha kolay hale gelirken matbaalar açısından da dijitalleşme söz konusu olmaktadır. Günümüzde dijital ortamlarda tasarlanan ürünlerin herhangi kalıba gerek kalmadan basılabilmesi hem maliyetleri düşürmekte hem de iş hızını arttırmaktadır

Dijital teknolojiler uygulandığında her baskıda aynı kalitede sonuç elde edilmesi mümkün olurken sektörel açıdan bu durum büyük bir avantaj yaratmaktadır. Bundan dolayı da gelişen teknolojilerin dijital baskılar üzerindeki olum etkisinden söz etmek doğru olmaktadır. Geleneksel baskı yöntemlerinin yanında birçok avantajının olması dijital baskı tekniklerinin uygulanma alanlarını da hızla çoğaltmaktadır.