İllustrasyon

 

İnsanın resim yapma ihtiyacı kendini anlatmak istemesinden kaynaklanır. Yaşadığı dünyayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan insan baktığında gördüklerini ilk olarak kazıyıp boyayarak ya da çizerek ifade etme yolunu seçmiştir. İlk insanların tuvalleri de mağara duvarları ya da taşlar olmuş insan doğa ile olan mücadelesini ve duygularını bu zeminler üzerinde anlatmıştır.

İnsanın kazıyıp, boyayarak ya da çizerek çıktığı kendini ifade etmeye yönelik yolculuğunda aletleri çeşitlendikçe yöntemlerinde de farklılıklar oluşmuştur.

Günümüzde farklı yöntem ve teknikler kullanılmak sureti ile birçok çalışma gerçekleştirmek mümkünken resim sanatının ortaya çıkardığı birçok dala bağlı olarak da grafik tasarımdan söz etmek doğru olacaktır.

İllüstrasyon yaratıcı bir çaba ve hayal gücüne gereksinim duyulan sanatlardan biridir. Çizim yöntemlerinin kullanıldığı bu sanatta gözle görülen, hayal edildiği şekliyle ya da abartılarak tasvir edilir.

İllüstrasyon Nedir?

 

İllustrasyon Nedir? Sorusu çoğunlukla merak edilen konular arasında yer alırken bu sanat dalının ne işe yaradığı da merak edilebilecekler arasındadır.

İllüstrasyonda estetik bir dil kullanılır ve iletilmek istenen mesaj resmin unsurları kullanılarak ortaya çıkarılır. Sanatçısının duygu dünyası baktığında ne gördüğü bu tür eserlerin ortaya çıkardığı sonuçlar arasındadır. Verilmek istenen mesaj illüstrasyon kullanılarak doğrudan ya da dolaylı bir yolla aktarılabilmektedir.

Dolaylı yollar tercih edildiğinde yaratılmak istenen etki gerçeküstü tasarımlarla aktarılabilmektedir. Grafik tasarımın bir dalı olan illüstrasyonda eserle izleyenler arasında güçlü bir iletişim kurmak mümkün hale gelir o sebeple de deneyim gerektiren ve üzerinde emek verilmesi gereken çalışma alanlarından biridir.

Tiyatro afişlerinin tasarlanmasında, konser ya da film afişlerinde illüstrasyon çalışmalarının yapıldığı görülürken ürün tanıtımları için de bu sanattan yararlanılmaktadır.

Sanat elemanları geçmişten bu yana sürekli değişim gösterir. İzah eden resim anlamına gelen illüstrasyon kelimesi de düşünce ve olayların aktarılması sırasında sanatta kullanılır. Bir resimleme çeşidi olarak duygu, düşünce ve fikirlerin karşı tarafa aktarılmasında illüstrasyondan faydalanılır.

İllustrasyon bazı noktalarda resimden ayrılır. Bilgi ya da mesaj aktarma amacını taşıyan bu kavram özgün bir şekilde uygulanır. İllustrasyon sanatında konunun yanında kullanılan tipografik unsurların bir bütünlük ifade etmesi oldukça önemlidir.

Bu sanat geleneksel yöntemlerin yanı sıra günümüzde dijital kaynaklar kullanılarak da icra edilebilir. Değişen yaşam koşulları ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sanatta ve farklı birçok alanda uygulamada değişiklikler olabilmektedir. İllustrasyon sanatı da bu gelişmelerden etkilenerek sayısal platformlarda uygulanabilir hale gelmiştir.

İllustrasyon sanatıyla uğraşanlar illüstratör olarak adlandırılır. Meslek olarak yaratıcı çabaları gerekli kılan bu alanda hayal gücü ve sanatsal kabiliyete de gerek duyulur. İllustratör olarak adlandırılan sanatçıların sosyal ve kültürel anlamda da gelişmiş becerilere sahip olmaları işlerini en iyi şekilde yapmalarını kolaylaştırır.

Görsel iletişimde birçok uygulamadan yararlanılır. Bunlardan biri de illüstrasyondur. Sözel unsurlar karşı tarafa farklı bir dille anlatılacağı zaman illüstrasyon sanatı kullanılabilir. Bir mesajın iletilmesi ya da yorumlanabilmesi bu sanatla mümkün hale gelir. İllustrasyonda resimler yolu ile anlatılmak istenenler anlatılırken verilmek istenen mesajlar da ifade edilir.

İllustrasyon Elemanları

 

İllustrasyon Elemanları arasında ilk akla gelen çizgidir. Çizgi illüstrasyonun önemli bir elemanıdır ve mesaja hareket kabiliyeti kazandırır. Bunun yanı sıra illüstrasyonda mesajın ya da anlatılmak istenenin etkili bir sunumu için yalnız renk ögeleri kullanılmaz. Destekleyici ve mesajın anlamını güçlendirici unsurlara da gerek duyulur.

İllustratörün nitelikli bir iş çıkarabilmesi stil sahibi olması ile mümkündür. Sanatçının kendine özgü bir stilinin olabilmesi için kendi içsel dinamiklerine göre tasarlaması gerekir. Sanatçıya özgü bir yorumdan söz edilebilirse stilden de bahsedilebilir demektir.

İllustrasyonda eserin oranı oldukça önemli bir konudur. Bütünle parçalar arasındaki uyumdan söz edildiğinde oranın doğru kullanılması anlaşılabilir. Bazı durumlarda sanatçı oranı bilinçli olarak da bozabilir. Bu durumda ise dikkat çekmek istediği şeylere izleyenleri yönlendirir.

Renk illüstrasyonun önemli unsurlarından biridir. Renklerin insan psikolojisinde yarattığı etki ve duygu dünyasını harekete geçirme kabiliyeti sanat eserlerinde de dikkate alınır. İllustrasyonda renklerin dengeli kullanımının yanı sıra bilinçli tercih edilmesi de ayrı bir önem taşır.

İllustrasyonla ilgili fiziki elemanlardan biri de mekân kavramıdır. Algılamayı yönlendirebilme etkisine sahip olan mekânın perspektif kavramı ile de yakın bir ilişki içinde olduğu görülür. Bu nedenle de mekân kavramının illüstratörler tarafından dikkate alınması gerekir.

Görsel iletişim sayesinde sözel unsurlar görsel bir dil yardımı ile aktarılabilir. Bu aktarım sırasında ise çeşitli sanat çalışmalarından yararlanılabilir. İllustratörler tarafından uygulanabilen illustrasyon sanatı da sözel unsurların görsel dile aktarılmasını sağlar.

Bu sanat aracılığı ile anlatılmak istenen, ortaya konamaya çalışılan fikirler ve mesajlar görsel dille ifade edilir. İletişim kurmaya yarayan illüstrasyon sayesinde illüstratörün konuyu yorumlama şansı da olur.

Birçok sanat insanın iletişim kurma ihtiyacına yanıt verir. Sanatın farklı alanlarında sanatçılar çalışma yaptıklarında birçok unsuru bir arada kullanarak eserler verirler. Aynı durum illüstrasyon sanatı için de geçerlidir.

İllustrasyonun yaşamın her alanında kullanılabilme şansı vardır. Gazete ve dergiler, kitaplar, broşürler ya da daha farklı birçok alanda bu sanatın yaratıcılığından yararlanılabilir. İllustrasyonun sahip olduğu estetik dil sayesinde ifade edilmek istenen duygular ya da verilmek istenen mesajlar görsel kodlara dönüştürülerek izleyenlere aktarılır. Bu sayede de karşılıklı bir iletişimden söz edilebilir.

İllüstrasyon Nerelerde Kullanılır?

İllüstrasyonun kullanıldığı birçok alan bulunur. Bu sahalardan birçoğu günlük hayatta kullandığımız ve sıklıkla karşımıza çıkan malzemelerdir. Gazeteler, dergi ve makaleler, kitap içerikleri, ürünler, çocuk kitapları illüstrasyon için verilebilecek kaynaklardan yalnızca birkaçıdır.

Sinema ve tiyatro afişlerinin yapılmasında, cd kapak tasarımlarında, konser afişlerinde illüstrasyon örneklerine rastlama mümkünken bu alanların dışında da aklımıza gelebilecek her konuda illüstrasyon çalışması yapılabilmektedir.

İllüstrasyon Ne İşe Yarar?

Günümüzde illüstrasyon çalışmaları dijital araçlar vasıtası ile yapılan çalışmalardır ve bu yöntemlerden biri de Adobe firmasının geliştirdiği vektörel tabanlı çizim programlarından biri olan Adobe İllüstratör olarak adlandırılan programdır.

Günümüzde bu tür programlar kullanılarak yapılan çalışmalar arasında web tasarım, grafik tasarım, kurumsal kimlik çalışmalarında yararlanılan tüm tasarım çalışmaları yer almaktadır. Kurumsal kimlik çalışmaları arasında yer alan logo tasarımları, kartvizit baskıları, broşür baskıları gibi konularda da illüstrasyondan yararlanmak mümkündür.

İllüstrasyon çalışmaları arasında afiş ya da ürün tasarımları, kitap, dergi tasarımları olabilmektedir. Web sitelerinin tasarımı gibi konularda da bu tür çalışmalardan yararlanılır.

İllüstrasyon çalışmayı yapan sanatçının gözünden anlatmak istediklerinin hayal dünyası ile harmanlanarak anlatılmasına izin veren bir sanat dalıdır. Bundan dolayı da yaratıcı bir çaba ve hayal gücü tüm sanatlarda olduğu gibi illüstrasyon sanatında gerekli olan en temel unsurdur.