İşletmeler marka kimlikleri ile içinde yer aldıkları sektörde temsil edilirler. Bir markanın taklit olmaması ve yaratıcı bir çaba ile tasarlanmış olması onda aranan en önemli özellikler arasında yer alır. Bundan dolayı da firmaların markaları, tescil işlemi ile onaylandığında korumaya alınır. Adım Adım Marka Tescil Nasıl Yapılır? Araştırılırken ayırt edici özelliklere sahip olan markanın korumaya alınması gerekir.

Marka, firmanın çeşitli görsel ve yazılı unsurlar aracılığı ile kendisini tanıtmaya yarayan sembollerinden oluşur. Müşteriler markayı gördükleri anda ne tür bir ürün ya da hizmet satın alacaklarını bilir. Bundan dolayı da markanın işletme bilinirliğine hizmet ettiği görülür.

Marka kolay hatırlanabilir olması, özgünlüğü, yaratıcı bir çabayı temsil etmesi ile firmaların prestijini yansıtır.

Marka Neden Tescil Edilir?

İşletmenin marka değeri kazanabilmesi için bir çalışma yapılması gerekirken firmanın müşterilerin aklında kalıcı bir yer etmesi başarılı bir marka çalışmasının sonucunda ortaya çıkar. Markanın kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi gerekirken bu durum 3. Kişilere haksız kazanç elde etmek için fırsat yaratmamalıdır.

Bundan dolayı da marka tescili zorunludur. Firma marka tescili yaptırmadığı takdirde marka adı üzerinde bir hak iddia edemez. Bu durumda da marka adı suiistimale açık hale gelir. Tescil işlemi markanın kime ait olduğunun anlaşılmasına yarar.

Marka Nasıl Oluşturulur?

Marka oluşturulmadan önce ayrıntılı bir piyasa analizi şarttır. Marka Nasıl Oluşturulur? Merak edilenler arasında yer alırken marka ve ticari unvan kavramlarının da birbirine karıştırılmaması gerekir. Ticari unvan onaylarını yapan kurum Ticaret odalarıdır. Marka tescili ise farklı bir kurum aracılığı ile yapılır.

Marka oluşturulurken hitap ettiği hedef kitle dikkate alınır. İçinde yer aldığı sektörle uyumlu bir marka çalışması her işletme için gerekli olan bir durumdur. Markanın hayal gücü ve yaratıcı bir çabaya dayanması gerekir.

Aynı zamanda bir markanın anlatabilecek hikayesi olmalıdır. Orijinallik ve anlaşılabilir olmak ayrıca önemli olurken kolay hatırlanabilir bir tasarım da marka oluşturulurken dikkate alınır.

Marka Tescili Nereye Yaptırılmalıdır?

İşletmelerin bir markaya sahip olması durumunda bunu tescil ettirmeleri zorunludur. Aksi halde 3. Kişiler tarafından kullanıldıklarında haksız kazanca yol açarlar. Marka Tescili Nereye Yaptırılmalıdır? Merak edilirken bu işlem için başvurulması gereken kurum Türk Patent Enstitüsü’dür.

Türk Patent Enstitüsü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Kurum özel bütçe ile hizmet verirken işletmelerin rekabet ortamlarına uyum sağlayabilmeleri için uygun koşulları sağlamak, araştırma ve geliştirmeyi desteklemek amacını güder. Kurum patent, endüstriyel mülkiyet ve patent haklarının korunmasına yönelik olarak faaliyet yürütür.

Geniş kapsamlı bir çalışma alanına sahip olan kurumun fikri ve sınai hakların korunması konusunda da çalışmalar yaptığı görülür. İşletmeler marka adlarını güvence altına almak istediklerinde tescil ettirmek zorundadır. Bu durumda da başvurulması gereken yer Türk Marka ve Patent Kurumu olur.