Renk Perspektifi Nedir?

 

Renkler, insan yaşamında önemli bir yere sahip olurken gördüklerimize anlam katmalarının dışında birçok etkileri ile de dikkat çekerler. Renk Perspektifi Nedir? Dendiğinde ise öncelikle perspektifin ne olduğunu anlamak gerekir.

Perspektif sayesinde nesneler ya da mekânın çeşitli teknikler kullanılarak iki boyutlu bir düzlem üzerine aktarılması mümkün olur. Bu düzlem üzerinde elde edilecek derinlik ve boyut etkisi içinse perspektif yöntemine gerek duyulur.

Perspektif Nedir?

 

Perspektif görsel manada kullanılan bir terim olurken Perspektif Nedir? Sorusunun yanıtı birçok kişinin merak edebileceği bir şeydir. Perspektif ile iki boyutlu yüzeye üç boyutlu bir görsel etki kazandırılabilir. Birçok mesleki alanda perspektif bilgisine gerek duyulurken sıklıkla bu metot mimari, grafik tasarım, resim, mühendislik gibi mesleklerde yararlanılan bir yöntemdir.

Perspektif nesnenin göze olan mesafesine göre oluşurken göz hizasının alt ya da üst açılarına göre ölçüm yapılır. Perspektif ile derinlik etkisinin yanı sıra boyut etkisi de yakalanabilir. Bundan dolayı da doğru anlaşılması önem taşır. Hava perspektifi derinlik etkisi yakalanmak istendiğinde kullanılırken boyutlandırmayı çizgi perspektifi yağar.

 

 

renk nedir

Perspektif Türleri Nelerdir?

 

Perspektiften söz edileceği zaman kendi içerisinde çeşitlere ayrıldığı görülür. Perspektif Türleri Nelerdir? Sualinin yanıtı ise şu şekildedir:

  • Renk Perspektifi
  • Çizgi Perspektifi

Çizgi Perspektifi

 

Çizgi perspektifi; tek kaçışlı, çift kaçışlı ve üç kaçışlı olmak üzere farklı metotlar uygulanırken bu yöntemde cismin konumu ufuk çizgisine göre değerlendirilir.

Çizgi Perspektifi resim sanatında kullanılan önemli bir tekniktir. Perspektif tekniğinin resim sanatında geç bulunmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan biri de sanatçıların Bizans sanatının etkisinde uzun yıllar boyu kalmasıdır. Ayrıca gotik sanat da çok uzun bir süre sanatçıların ilgisinde olmuştur.

Erken Rönesans döneminde bazı sanatçılar çizgisel perspektif denemeleri yapmıştır. Çizgisel perspektifte mekânın içindeki nesneler çizilirken aynı görüş noktasına göre hareket edilir. Nesneler bakış noktasından uzaklaştıkça gerçek boyutlarından daha küçük ya da büyük olarak resmedilir.

Çizgi perspektifinde bakış noktası, kaçış noktası ve ufuk çizgisi gibi tanımlamalarla karşılaşılır. Çizgi perspektifini ilk kez kullanan sanatçı 15.yy’da eserler veren Floransalı Mimar Filippo Brunneleschi’dir. Rönesans sanatçılarının geometri bilgilerinden yararlanmak sureti ile mekân içinde çizimleri sırasında çeşitli teknikler geliştirdikleri görülür.

Çizgisel perspektifte kaçış doğruları olarak adlandırılan doğrular bulunur. Bunlar tek kaçışlı, iki kaçışlı ya da üç kaçışlı olabilir.

Perspektif de doğada karşılaşılan derinlik algısının resim gibi sanat eserlerinde ortaya konabilmesi için uygulanan bir tekniktir. Çizgi perspektifi gibi renk perspektifi de resim sanatında kullanılmıştır. Sanatçılar zaman içerisinde çeşitli çalışmalar ve araştırmalar yaparak bu konuda kendilerini geliştirmişler ve ortaya değerli eserler çıkarmışlardır.

Renk perspektifi resim sanatında olduğu gibi günümüzde fotoğraf sanatı açısından da önemli bir konudur. Fotoğraf sanatçıları da eserlerinde bu konuya ayrı bir önem verir. Resim sanatında cisimlerin boyutlarının yansıtılabilmesi resme derinlik kazandırılması açısından önem taşır.

Üç boyut olarak adlandırılan kavram cisimlerin en, boy ve yüksekliklerinin çizilmesidir. Cismin düzlem üzerine görüntüsü yansıtıldığında iz düşümü alınmış olur. Sanatçının nesneyi çizebilmek için durduğu sabit nokta bakış açısı olarak tanımlanırken iz düşüm görüntüsünün resmedileceği yüzey de resim düzlemi olarak tanımlanır. Gök ve yerin birleştiği nokta doğada ufuk çizgisi olarak adlandırılır. Kaçış noktası ise gözden uzaklaşan ve sonsuza doğru giden doğruların birbirine yaklaşarak kesişiyormuş görüntüsü verdiği noktadır. Bakış noktasından resmi çizilecek nesneye olan uzaklık bakış uzaklığı olarak adlandırılır ve resim sanatında bu terimlerin varlığından yararlanılır.

Renk Perspektifi

 

Perspektif türlerinden biri olan Renk Perspektifi atmosferde oluşan renk katmanları ile ilgili bir durumdur. Cismin gözden uzaklaştıkça soluklaşması ya da renginin silikleşmesi bu sebeple olurken göze yakın nesnelerin renkleri aslına daha yakın algılanır.

Bundan dolayı da çizimler sırasında bu perspektif kavramı devreye girer. Derinlik etkisi yakalamak açısından gerekli olan bu yöntem genellikle manzara resimlerinde sıklıkla kullanılır. Renk perspektifi ile çalışılacağı zaman kişinin renk bilgisine de ihtiyacı olur.

Ayrıca ışık hakkında da yeterince bilgi sahibi olmak, renk perspektifini uygularken önemlidir. Aydınlık ve güneşli bir havada kullanılacak renk tonları ile kapalı ve sisli havalarda kullanılan renkler arasında fark olur. Bundan dolayı da çalışma yapacak olan kişinin renk ve ışık bilgisine ihtiyacı olur.

Cisimlerin uzaklaştıkça ışığın da etkisi ile renklerinde meydana gelen değişimler renk perspektifini ilgilendiren bir konudur. Bu metot çizim yapılacağı zaman esere derinlik etkisi kazandırır. Özellikle resim sanatı söz konusu olduğunda ressamda olması gereken en önemli özelliklerden biri teknik konulardır.

Perspektif bilgisi de teknik konular arasında yer alırken bir eserin gerçekçi olmasının yanı sıra kurallara uygun ve dengeli bir görsel olarak ortaya çıkarılmasında da önemli bir etkendir. Bundan dolayı da sanatçıların perspektif eğitimi aldığı görülür.

Ressamların yanı sıra grafik tasarım, mimari gibi birçok alanda da perspektif eğitimi verilir. Bu sayede ortaya konacak eserlerin nitelikli olması sağlanır.

Renk Perspektifi görsel sanatlarda eserlerde çeşitli etkilerin yakalanması için kullanılır. Kırmızı ve turuncunun sıcak renk olması öne çıkmasını sağlar. Bu renkler dalga boyu uzun renkler arasında yer alır. Soğuk renkler açısından bakıldığında ise bu renklerin geri planda kaldığı görülür.

Renk tonlarının da derinlik etkisi yakalama gücü bulunur. Bu açıdan bakıldığında ise koyu tonlar öne çıkarken açık tonların yok olma etkisi göze çarpar. Renk perspektifi sayesinde doğada var olan görsel etki sanat eserlerine yansıtılmaya çalışılır.

Perspektifin kullanılma amacı iki boyutlu yüzey üzerinde üç boyutlu cisimleri göstermektir. Resimde derinlik yanılsaması olarak ortaya çıkan bu teknik resim sanatının gelişiminde etkili sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Perspektif konusu çizgisel perspektif ve renk perspektifi olarak ikiye ayrılır. Perspektif sayesinde düzlem üzerinde yer alan üç boyutlu görüntüler uzaklaştıkça küçülür. Renkler giderek soluklaşır. Bu yanılsama çağlar boyu kullanılan bir teknik olarak karşımıza çıkar.

İnsan doğası gereği içinde bulunduğu ortamı anlama ve anlamlandırma çabası içinde olmuştur. Yaratıldığı ilk günden bu yana tabiatın içinde yaşam süren insan doğa ile olan mücadelesi boyunca ona üstün gelmek için çaba sarf etmiştir.

Bu mücadele sırasında ise doğada olan bitenlerden esinlenerek yaşamına uyarlamıştır. İnsanın kendisini yenileyerek geliştirebilmesi aklı sayesindedir. Sanat alanında verdiği eserler de doğada yaptığı gözlemleri eserlerine uyarlaması ile oluşmuştur. İnsan aklı bu noktada önemli görevleri yerine getirirken doğadaki gözlemleri sonucunda perspektifin varlığını keşfetmiştir.