URL (Uniform Resource Loader) Nedir?

Dijital teknolojilerin geldiği son notada kullanılan çeşitli terimlerden söz edilirken bunlar arasında yer alanlardan biri de URL olur. URL Nedir? Merak edilirken internet üzerinde bir kaynağa ait yer belirleyicisi olarak bu kavram kullanılır. Tarayıcılar üzerinde yer alan çeşitli bilgiler bulunur. İnternetin temel kavramlarından söz edileceği zaman URL kavramı da devreye girer. İnternet, kendi aralarında bağlantılı